Zijn juristen klaar voor de inzet van beeldtaal?

Zijn juristen klaar voor de inzet van beeldtaal?

PowerPoint Legal design en advocatenkantoren

Einstein zei: mijn doel is het leven simpeler te maken, niet simpel.

Gepusht door de instroom van de Y-generatie in de arbeids- en kopersmarkt en ondersteund door bereikbare grafische technieken omarmt het bedrijfsleven in haar communicatie infographics, tekstclouds, videoclips en meer van dit soort vormen populaire beeldtaal. Informatie moet zo kort en krachtig mogelijk overgebracht worden. Klanten vragen om klare taal. Ook politici en medici gebruiken verklarende beelden als het onderwerp complex is en als de tijd voor een uitgebreide uitleg ontbreekt. Kortom: beeldtaal is de taal van nu.

Zijn alle bedrijfstakken om? Nee, een klein volkje houdt dapper vast aan haar eigen mores, aan haar eigen normen en taal. Het zijn de bewakers van ons recht: de juristen. Klanten heten hier cliënten. Collega’s zijn amici. Het verweer moet op papier. De toga is decennialang onveranderd gebleven. Toegegeven: het heeft wel wat en we zijn blij dat we hier in Nederland altijd op deze onpartijdige bewakers kunnen rekenen.
Maar tot hoe lang houdt hun aparte communicatiewijze stand? Wanneer komen hier “de plaatjes in plaats van de praatjes”?

Juristen zijn met spreek- en schrijftaal opgeleid.
Onze vraag is: zijn juristen klaar voor de inzet van beeldtaal?

Hoe gaat de legal branche en de rechtsorde met beeldtaal om?
Amerika is al lang om. Wij ook. Kijk maar eens op www.legal-design.nl.
Hoe snel in Nederland omarmen alle juristen “legal design”?
Laat ons jullie reacties eens weten!

administrator-main